Kontakty

Realizátor projektu/příjemce dotace:

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace
Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most
IČO: 00080730
e-mail: panorama@omgm.cz
telefon: 775 900 744 / Ing . Lenka Lovašová, projektová manažerka
facebook: facebook.com/panoramamostecka/

Realizační tým projektu Panorama starého Mostecka
(reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012378):

Metodik

Ing. Martina Špoulová
email: martina@martindesign.cz

PhDr. Olga Kubelková
email: kubelkova.o@omgm.cz

Odborný řešitel

Jan Setvák
email: setvak.j@omgm.cz

Programátor

Martin Špoula, DiS.
email: martin@martindesign.cz

Grafik

Vojtěch Buday
email: vojtech@tastyair.io

Projektový manažer

Ing. Lenka Lovašová
email:  lovasova.l@omgm.cz
telefon: 775 900 744

Finanční manažer

Ing. Jitka Valíčková
email: valickova.j@omgm.cz

Koordinátor

Mgr. Markéta Soukupová
email: soukupova.m@omgm.cz

Partneři projektu:

Základní a mateřská škola Horní Jiřetín
www.zsmshornijiretin.cz/stranka-materska-skola-29

Základní škola a mateřská škola Litvínov – Janov
www.zsjanov.cz

AMA SCHOOL – základní škola a mateřská škola Montessori o.p.s.
www.amaschool.cz

Nezávislí posuzovatelé

Jiří Bureš
Marcela Rudolfová