Kontakty

Realizátor projektu/příjemce dotace:

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace
Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most
IČO: 00080730
e-mail: panorama@omgm.cz
telefon: +420 702 178 886 / Mgr. Markéta Soukupová 
facebook: facebook.com/panoramamostecka/

Realizační tým projektu Panoráma starého Mostecka
(reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012378):

Metodik

Ing. Martina Špoulová
PhDr. Olga Kubelková

Odborný řešitel

Jan Setvák

Programátor

Martin Špoula, DiS.

Grafik

Vojtěch Buday

Projektový manažer

Ing. Lenka Lovašová

Finanční manažer

Ing. Jitka Valíčková

Koordinátor

Mgr. Markéta Soukupová

Partneři projektu:

Základní a mateřská škola Horní Jiřetín
www.zsmshornijiretin.cz/stranka-materska-skola-29

Základní škola a mateřská škola Litvínov – Janov
www.zsjanov.cz

AMA SCHOOL – základní škola a mateřská škola Montessori o.p.s.
www.amaschool.cz

Nezávislí posuzovatelé

Mgr. Jiří Bureš
Mgr. Marcela Rudolfová