Škola hrou, ale virtuální!

Školní vzdělávací programy ve virtuální realitě a doprovodných filmech

Jan Amos Komenský by se nestačil divit a co teprve Marie Terezie. Všeobecný školní řád z roku 1774 je obecně vnímán jako předpis, který v našich zemích zavedl povinnou školní docházku. Ta se však nemusí odehrávat jen v prostorách školy. Je tolik zajímavých míst k prozkoumání – třeba muzeum!

Škola a muzeum – dvě instituce, které byly dříve  vnímány jako velmi konzervativní, ale dávno jimi nejsou. Oblastní muzeum a galerie v Mostě ve spolupráci se základními a středními školami připravilo 3 samostatné moduly, které žákům a studentům prostřednictvím virtuální reality a doprovodných filmů přiblíží svět kolem roku 1900, historii starého Mostecka nebo virtuální muzeum Mostecka.

Na základě digitalizace tisíců fotografických snímků v podobě pozitivů, negativů a exponátů, po desítky let ukrytých v depozitářích muzea, bylo možné je přenést do světa virtuální reality a umožnit dětem co možná nejtěsnější kontakt s předměty, které běžně nemohou brát do rukou a zároveň vidět svět tak, jak vypadal před 100 lety.

Díky moderní technice dávno zapomenuté příběhy znovu ožívají v podobě výletů po Evropě a dalších částech světa tak, jak je vnímali zdejší obyvatelé před více než 100 lety.

Více informací o jednotlivých modulech najdete níže:

Projekt Panoráma starého Mostecka realizuje Oblastní muzeum a galerie v Mostě.