Konzultace Modulu 2 / Janovská přehrada se zaměstnanci společnosti Povodí Ohře / Podnikové ředitelství Chomutov

Dětem začaly prázdniny, odjely k vodě a náš tým se rozhodl, že by se o ní prostřednictvím Panorámy starého Mostecka mohly na podzim dozvědět víc. Bez vody by nikdo z nás déle než pár dní asi nepřežil a ta pitná je cennější než zlato. Kdo bude vědět o vývoji zásobování pitnou vodou na Mostecku nejvíc? Samozřejmě tým zaměstnanců společnosti Povodí Ohře. Tak jsme namísto do plavek skočili do džínů a rozjeli se za nimi do Chomutova.

Ze všeho nejvíc nás totiž zajímala historie vodní nádrže v Janově. Tahle obří zásobárna pitné vody nad Litvínovem (někdy uváděná jako v Hamru či Křižatkách) byla vybudována městem Most jako hlavní zdroj vody pro jeho obyvatele, neboť problémy se zásobováním vodou provázely Most po celou druhou půli 19. století. Nekvalitní a znečištěné zdroje nepřímo ovlivnily i výskyt tyfu a dalších nemocí, kterým podléhalo množství Mostečanů. Přehrada byla na svou dobu velmi dobře vyprojektována a postavena. Dodnes má významné místo v dějinách vodních staveb ČR. Její výstavba v letech 1911-1916 byla velmi podrobně fotograficky zdokumentována – originální skleněné negativy 13×18 cm jsou dodnes uchovávány ve sbírce Oblastního muzea a galerie v Mostě v počtu několika beden. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli seznámit studenty se způsobem její výstavby také prostřednictvím virtuální reality. A k tomu je zapotřebí povolení správce celého objektu, kterým je právě Povodí Ohře.

Abychom trochu prolomili ledy představování vzájemného i projektového, naložili kolegové do auta také brýle na virtuální realitu, abychom mohli náhledem na dokončený Modul 1 „Svět kolem roku 1900“ představit naši práci. Byl to ten nejlepší možný nápad, jaký mohli mít!

Počáteční stud a snad i zvědavost z vyzkoušení si doposud neznámého, byl záhy doprovázen salvami smíchu bez ohledu na postavení zaměstnance v podnikové hierarchii, neboť jiné zážitky skýtá virtuální realita hráči a jiné přihlížejícím. Celé setkání se neslo v přátelském duchu živelného dotazování na zázemí a fungování přehrady z naší strany a na způsoby využívání virtuální reality ze strany vodohospodářů. Děkujeme všem za podnětnou diskusi – sejdeme se za pár týdnů na Janově!