Litvínovská Panorama

V lednu 2020 se v prostorách Oblastního muzea a galerie v Mostě poprvé sešla pracovní skupina, kde si byli navzájem představeni členové realizačního týmu. Po podrobném seznámení s obsahem projektu, jeho hlavními cíli a harmonogramem byly manažerkou projektu Ing. Lenkou Lovašovou představeny 3 stěžejní moduly sloužící ke vzdělávání. První z modulů – „Svět kolem roku 1900“ – postupně představí návštěvníkům dvojice snímků, které při pozorování oběma očima prostřednictvím zvětšovacích čoček vyvolávají dojem trojrozměrného vidění. Stovky kusů těchto skleněných stereoskopických pozitivů se podařilo zachránit po zániku proslulé litvínovské Panoramy a spolu s jejími troskami uchovat v muzejní sbírce. Díky moderní technice znovu ožijí v podobě výletů po Evropě a dalších částech světa, tak jak je vnímali zdejší zdejší obyvatelé před více než sto lety. Na snímku Pavla Krásenského muzejní dokumentátor Jan Setvák při třídění skleněných stereoskopických pozitivů.

Foto: Pavel Krásenský