Čtvrtletník Okresní hospodářské komory Most TEMA 2/2020_Panoráma starého Mostecka

Oblastní muzeum a galerie v Mostě (OMGM) uskutečňuje od roku 2020 rozsáhlý projekt nazvaný „Panoráma starého Mostecka“. Finanční prostředky (z evropských zdrojů) čerpá prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde je projekt evidován pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012378. Jeho hlavním smyslem je zpřístupnění obrazových exponátů ze sbírky OMGM – především fotografií, negativů – skrze virtuální realitu. Cílovou skupinu v rámci projektu tvoří žáci základních, popřípadě středních, škol. Proto se na realizaci podílejí i tři školy z Mostecka – Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, AMA SCHOOL – Základní škola a Mateřská škola Montessori o.p.s. v Mostě a Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov. Tisíce fotografií v podobě pozitivů i negativů (z let 1860–1945), z nichž mnohé jsou již poškozené, je nutné v rámci projektu naskenovat a opatřit podrobnými popisy. Většina zůstávala ukryta v depozitáři, takže veřejnosti jsou prakticky neznámé. Ze zpracovaných snímků vznikne tzv. Digitální vzdělávací zdroj (DZV), který bude tvořen třemi vzdělávacími moduly.

První z nich budou stereoskopické obrazy, které ukazují svět kolem roku 1900. Jde o dvojice snímků, pořízené speciálním fotoaparátem tak, aby při pozorování oběma očima vyvolaly dojem trojrozměrného vidění. Náplní tohoto modulu budou stovky skleněných stereoskopických kolorovaných diapozitivů, které byly původně součástí litvínovské mechanické Panoramy. Ve virtuální realitě ožijí v podobě výletů po celém světě. Druhým modulem jsou historické fotografie Mostecka, zachycující především zaniklou krajinu a obce. Vznikaly po dlouhá desetiletí a za jejich vznikem stojí řada starých fotografů či ateliérů z Mostu – například Otto Kittel, Alfred Hoffmann, Carl Pietzner, Josef Klaus, Heinrich Felber, Anton Löppen, B. Stolz a další. Mnozí z nich úzce spolupracovali s tehdejším Městským muzeem a obohacovali jeho sbírku. Pro projekt budou využity především skleněné negativní desky od malých ve velikosti 45x60mm až po největší, dosahující rozměru stránky A4. Tematicky jsou neuvěřitelně pestré – v celých sériích zaznamenávají například kuřavkovou katastrofu v Mostě (1895), stavbu přehrady v Janově (1911–1914),
svěcení mosteckých zvonů (1924), výstavbu elektrárny v Ervěnicích (1923–1926) či Horu Svaté Kateřiny s okolím (1908–1918).

Posledním modulem bude „Virtuální muzeum Mostecka“, které nabídne detailní pohled na vybrané muzejní exponáty z oblasti umění, techniky či historie. Ve virtuálních výstavních prostorách bude možné s nimi jakkoli manipulovat, rozebírat je a skládat, otáčet apod., což v případě vzácných originálů není možné. Důraz bude položen samozřejmě na didaktický přínos tak, aby žáci dokázali co nejvíce poznat a pochopit detaily z oblasti technologické, řemeslné či historické. Přirozeně se bude jednat o exponáty spojené výhradně s Mosteckem. Délka trvání projektu je stanovena na tři roky, během kterých budou řešitelským týmem postupně
dokončeny jednotlivé moduly. V Oblastním muzea a galerii pak budou s pomocí partnerských škol testovány a následně uvedeny do „ostrého“ provozu. Ačkoli mají výsledky posloužit především školní mládeži, budou samozřejmě dostupné i dospělým a seniorům.

odkaz na článek:

http://www.ohk-most.cz/wp-content/uploads/2020/07/TEMA_2020_2.pdf