Výstava Panoráma starého Mostecka PRODLOUŽENA do 31. 5. 2023

Oblastní muzeum a galerie v Mostě (OMGM) uskutečňilo od roku 2020 do konce roku 2022 rozsáhlý projekt nazvaný „Panoráma starého Mostecka“. Finanční prostředky (z evropských zdrojů) čerpalo prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde je projekt evidován. Jeho hlavním smyslem bylo zpřístupnění obrazových exponátů ze sbírky OMGM – především fotografií a negativů – skrze virtuální realitu, kdy cílovou skupinu v rámci projektu tvoří žáci základních a středních škol.

Autorský tým projektu se po dohodě s vedením OMGM rozhodl nad rámec celého projektu uspořádat fotografickou výstavu, která by představila to nejzajímavější z nově digitalizovaných historických fotografií Mostu, Mostecka a světa kolem roku 1900. V rámci projektu byly digitalizovány tisíce fotografií v podobě pozitivů i negativů, především z let 1860 až 1945, všechny byly opatřeny podrobnými popisy.

K nejstarším patří stereoskopické obrazy, ukazující svět kolem roku 1900. Ze dvojic snímků, pořízených speciálním fotoaparátem, aby při pozorování oběma očima vyvolaly dojem trojrozměrného vidění, byly zhotoveny výřezy přibližující detailně soudobý život. Stovky stereoskopických kolorovaných diapozitivů byly původně součástí litvínovské mechanické Panoramy.

Historické fotografie Mostecka, zachycující především zaniklou krajinu a obce, vznikaly po dlouhá desetiletí a za jejich vznikem stojí řada starých mosteckých ateliérů a fotografů, k nejznámějším patřili Otto Kittel, Alfred Hoffmann, Carl Pietzneer, Josef Klaus, Heinrich Felber, Anton Löppen nebo B. Stolz. Mnozí z nich spolupracovali s tehdejším Městským muzeem a obohatili tak jeho sbírku.  Návštěvníci výstavy se tak mohou těšit na pestrou dobovou tématiku. V celých sériích byly zaznamenány regionální události – kuřavková katastrofa v Mostě (1895), stavba přehrady v Janově (1911-1914), výstavba elektrárny v Ervěnicích (1923-1926) či život v Hoře Svaté Kateřiny a okolí (1908-1918).

Výstava tak po více jak sto letech zpřístupňuje veřejnosti výběr ze sbírky negativů, pozitivů a starých fotografií dokumentujících vývoj regionu a pohled na svět kolem roku 1900.

Výstava potrvá od 11. listopadu 2022 do 31. května 2023. 

Autoři výstavy: Jan Setvák, Markéta Soukupová, Martin Špoula, Olga Kubelková, Lenka Lovašová

 Výstavu s názvem Panoráma starého Mostecka uspořádalo Oblastní muzeum a galerie v Mostě jako výstup svého projektu Panoráma starého Mostecka (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012378) podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a spolufinancovaného Evropskou unií. Tento rozsáhlý projekt realizuje OMGM od roku 2020 do konce roku 2022. Finanční prostředky čerpá prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde je projekt evidován. Jeho hlavním smyslem je zpřístupnění obrazových exponátů ze sbírky OMGM – především fotografií a negativů – skrze virtuální realitu, kdy cílovou skupinu v rámci projektu tvoří žáci základních a středních škol.

 Výtvarné řešení výstavy: Martin Špoula, Jan Setvák, Markéta Soukupová

Otevřeno denně kromě pondělí 12:00 – 18:00 hodin, So – Ne, svátky 10:00 – 18:00 hodin, zavřeno 24. 12. a 31. 12. 2022, vstup zdarma.

Další informace: http://panoramamostecka.cz/, https://www.facebook.com/panoramamostecka