Autogramiáda knihy o Ústecko-teplické dráze

Kde všude se můžete setkat s fotografiemi z projektu Panoráma starého Mostecka?

Třeba v nové knize předního historika české železniční dopravy a bývalého ředitele mosteckého muzea v letech 1954-1961, pana Ludvíka Lososa (*1933).

Kniha věnovaná Ústecko-teplické dráze, jedné z nejvýznamnějších železničních společností v rakousko-uherské monarchii, popisuje nelehký vznik této dráhy v roce 1858 až po její zestátnění v roce 1923. Tato dráha hrála důležitou roli především v přepravě uhlí z podkrušnohorských dolů. Seznámí vás s popisy tratí a nádražních budov,  věnuje se také provozu, vlečkám, vozidlům dráhy, zabezpečovacím zařízením a v neposlední řadě uniformám drážních zaměstnanců.

Vychází u příležitosti 90. narozenin autora a současně ke 100 letům převzetí této dráhy československým státem.

Na křest knihy spojený s autogramiádou Vás srdečně zveme v úterý 12. 12. 2023 od 17:00 hodin do Oblastního muzea a galerie v Mostě.