Author: Markéta Soukupová

Starý Most je všude kolem nás

Kde všude lze najít starý Most? Téměř kdekoliv! Třeba i tam, kde byste jej vlastně vůbec nehledali. To se brzy ráno v Krásné Lípě vypravíte do Chodské pekárny u Šedivých pro čerstvé pečivo a cestou vás zaujme tiše pustnoucí ocelová svinovací roleta místních potravin. Protože máte slabost pro zašlé kouzlo starých věcí, ze zvědavosti si kleknete, abyste zkusili vyluštit jméno výrobce a zcela nečekaně zjistíte, že je to pozdrav ze starého Mostu: JOH. PAWLATAs NACHF. GEORG HEIDL Rollbalken-Fabrik BRÜX. Mostecká Továrna na rolety pana Pawlaty!

Ať už žijete kdekoliv a vaše kroky směřují kamkoliv, zkuste se dívat kolem sebe, třeba objevíte malá tajemství, která lidskému zraku dosud zůstávala skryta a budou-li navíc mostecká, budeme rádi, dáte-li nám vědět na email:

panorama@omgm.cz

foto:  Markéta Soukupová

3D skenování v Museum Fotoatelier Seidl v Českém Krumlově

 

V pondělí 20. července 2020 využili zavíracího dne pro veřejnost odborný řešitel projektu Jan Setvák a specialista na virtuální realitu Martin Špoula a pracovně navštívili Museum Fotoatelier Seidel v Českém Krumlově. Účelem jejich cesty bylo 3D skenování historických předmětů z fotoateliéru (dobové ateliérové fotoaparáty a další příslušenství), které budou dále použity pro modelaci fotoateliéru Aloise Beera z Klagenfurtu ve virtuální realitě. Konzultován byl také vývoj, správa a digitalizaci historických skleněných negativů. Poděkování patří panu Ing. Petr Hudičákovi, kurátorovi tamější expozice a sbírek, který se kolegům celý den věnoval.

Všem zájemcům návštěvu Musea Fotoatelier Seidel v Českém Krumlově doporučujeme:

http://www.seidel.cz/cz/museum_fotoatelier_seidel_cesky_krumlov/

Foto: Jan Setvák

Čtvrtletník Okresní hospodářské komory Most TEMA 2/2020_Panoráma starého Mostecka

Oblastní muzeum a galerie v Mostě (OMGM) uskutečňuje od roku 2020 rozsáhlý projekt nazvaný „Panoráma starého Mostecka“. Finanční prostředky (z evropských zdrojů) čerpá prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde je projekt evidován pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012378. Jeho hlavním smyslem je zpřístupnění obrazových exponátů ze sbírky OMGM – především fotografií, negativů – skrze virtuální realitu. Cílovou skupinu v rámci projektu tvoří žáci základních, popřípadě středních, škol. Proto se na realizaci podílejí i tři školy z Mostecka – Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, AMA SCHOOL – Základní škola a Mateřská škola Montessori o.p.s. v Mostě a Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov. Tisíce fotografií v podobě pozitivů i negativů (z let 1860–1945), z nichž mnohé jsou již poškozené, je nutné v rámci projektu naskenovat a opatřit podrobnými popisy. Většina zůstávala ukryta v depozitáři, takže veřejnosti jsou prakticky neznámé. Ze zpracovaných snímků vznikne tzv. Digitální vzdělávací zdroj (DZV), který bude tvořen třemi vzdělávacími moduly.

První z nich budou stereoskopické obrazy, které ukazují svět kolem roku 1900. Jde o dvojice snímků, pořízené speciálním fotoaparátem tak, aby při pozorování oběma očima vyvolaly dojem trojrozměrného vidění. Náplní tohoto modulu budou stovky skleněných stereoskopických kolorovaných diapozitivů, které byly původně součástí litvínovské mechanické Panoramy. Ve virtuální realitě ožijí v podobě výletů po celém světě. Druhým modulem jsou historické fotografie Mostecka, zachycující především zaniklou krajinu a obce. Vznikaly po dlouhá desetiletí a za jejich vznikem stojí řada starých fotografů či ateliérů z Mostu – například Otto Kittel, Alfred Hoffmann, Carl Pietzner, Josef Klaus, Heinrich Felber, Anton Löppen, B. Stolz a další. Mnozí z nich úzce spolupracovali s tehdejším Městským muzeem a obohacovali jeho sbírku. Pro projekt budou využity především skleněné negativní desky od malých ve velikosti 45x60mm až po největší, dosahující rozměru stránky A4. Tematicky jsou neuvěřitelně pestré – v celých sériích zaznamenávají například kuřavkovou katastrofu v Mostě (1895), stavbu přehrady v Janově (1911–1914),
svěcení mosteckých zvonů (1924), výstavbu elektrárny v Ervěnicích (1923–1926) či Horu Svaté Kateřiny s okolím (1908–1918).

Posledním modulem bude „Virtuální muzeum Mostecka“, které nabídne detailní pohled na vybrané muzejní exponáty z oblasti umění, techniky či historie. Ve virtuálních výstavních prostorách bude možné s nimi jakkoli manipulovat, rozebírat je a skládat, otáčet apod., což v případě vzácných originálů není možné. Důraz bude položen samozřejmě na didaktický přínos tak, aby žáci dokázali co nejvíce poznat a pochopit detaily z oblasti technologické, řemeslné či historické. Přirozeně se bude jednat o exponáty spojené výhradně s Mosteckem. Délka trvání projektu je stanovena na tři roky, během kterých budou řešitelským týmem postupně
dokončeny jednotlivé moduly. V Oblastním muzea a galerii pak budou s pomocí partnerských škol testovány a následně uvedeny do „ostrého“ provozu. Ačkoli mají výsledky posloužit především školní mládeži, budou samozřejmě dostupné i dospělým a seniorům.

odkaz na článek:

http://www.ohk-most.cz/wp-content/uploads/2020/07/TEMA_2020_2.pdf

Muzejní časopis Pod Hněvínem 4/2020 a Panoráma starého Mostecka

 

 

V lednu 2020 odstartoval projekt Oblastního muzea a galerie v Mostě (dále jen OMGM) nazvaný „Panoráma starého Mostecka“, který je spolufinancována z Evropské unie a to konkrétně z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Prostředky na jeho uskutečnění se podařilo získat  prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde je projekt evidován pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_067/0012378. V rámci programu uspělo jen několik muzeí z celé republiky, což lze považovat za úspěch.

Hlavním smyslem tohoto ctižádostivého záměru je vytvoření Digitální vzdělávacího zdroje (DVZ), který umožní nový způsob zpřístupnění exponátů ze sbírky OMGM – především fotografií a negativů – skrze virtuální realitu („3D brýle“). Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních a středních škol s tím, že tři ze škol na Mostecku přímo spolupracují na jeho realizaci. Patří mezi ně Základní a mateřská škola Horní Jiřetín, AMA SCHOOL – Základní škola a Mateřská škola Montessori o.p.s. v Mostě a Základní a mateřská škola Litvínov-Janov.

Sbírka OMGM obsahuje tisíce fotografických snímků v podobě pozitivů o negativů. Většina z nich zůstávala po desítky let ukryta v depozitářích a dodnes se je nepodařilo odpovídajícím způsobem představit veřejnosti, ačkoliv nejstarší exempláře vznikly už na přelomu 50. a 60. let 19. století. Za dlouhé roky své existence jsou některé bohužel popraskané, blednou nebo ztrácejí ostrost, proto je nezbytné zachránit obrazové informace v co nejvyšší kvalitě pomocí šetrného skenování. Originály je poté nutné uzavřít do klimatizovaného prostředí bez přístupu světla, aby byly uchovány pro další generace.

Naskenované obrazy se stanou základním stavebním kamenem nejen pro připravované vzdělávací moduly a samostatné webové stránky, ale v budoucnu budou sloužit také badatelské i širší veřejnosti jako výzkumný a poznávací materiál. Kromě toho dojde k naskenování skupiny trojrozměrných exponátů, které naplní „virtuální muzeum“ a umožní školním žákům ten nejtěsnější kontakt s předměty, kterých by se za normálních okolností nemohli dotknout.

V průběhu dalších dvou let tedy vzniknou postupně tři vzdělávací moduly. Jako první OMGM představí Stereoskopické obrazy – Svět kolem roku 1900. Jde o dvojice snímků, které při pozorování oběma očima prostřednictvím zvětšovacích čoček vyvolávají dojem trojrozměrného vidění. Stovky kusů těchto skleněných stereoskopických pozitivů se podařilo zachránit pro zániku proslulé litvínovské Panoramy a spolu s jejím i troskami uchovat v muzejní sbírce. Díky moderní technice znovu ožijí v podobě výletů po Evropě a dalších částech světa tak, jak je vnímali tehdejší obyvatelé před více než sto lety.

Druhý modul je zaměřen na zpřístupnění Historických fotografií Mostecka, převážně z časového rozmezí 1890-1945. Do staré muzejní sbírky přicházely od městské obce, od soukromníků nebo z nákupů. Část snímků pořizovalo i samo muzeum. Ve 30. letech se správcem muzejní dokumentace stal aktivní fotograf Otto Kittel. Do sbírky mimo jiné zařadil i starší skleněné negativy, ke kterým vytvořil lístkový katalog. Kittel se po léta pohyboval po Mostecku a dokumentoval krajinu i sídla – tak se mu podařilo zachytit jejich podobu před masivním nárůstem těžby uhlí. Na rozrůstání muzejní sbírky fotografií měly velký vliv i místní fotografické ateliéry – z nich nejvýznamnější byly firmy C. Pietzner (který ovšem působil v mnoha dalších městech – např. v Litoměřicích a Teplicích) či Alfred Hoffmann. Sám Alfred Hoffmann byl členem mosteckého muzejního spolku, takže řadu snímků muzeu poskytoval zdarma, nebo je od něj pro muzeum kupovalo město. Například sérii, dokumentující rekvírky mosteckých zvonů za první světové války. Většina z nich se už do Mostu nikdy nevrátila.

Ve sbírce je zastoupena i řada větších fotografických souborů. Mezi nimi vyniká například dokumentace kuřavkové katastrofy v roce 1895, stavba janovské přehrady (1911-1914), slavnost svěcení nových zvonů v Mostě (1924) nebo skupina záběrů na trosky domů po bombardování (1944). V celých sériích také vznikaly dálkové pohledy na město Most – zvláště z oblíbené vyhlídky na Hněvíně.

Vyvrcholením prací na projektu bude Virtuální muzeum Mostecka, které dětem umožní prohlížet vybrané historicky cenné předměty ze sbírky OMGM, manipulovat s nimi, podívat se do jejich útrob, nebo je třeba rozebrat či znovu složit a to vše ve virtuální realitě. Každý předmět bude opatřen doprovodným souborem informací, který v úplnosti představí jeho příběh i historický význam. Tak se děti budou moci seznámit například s funkcí hornické benzínové lampy.

3D brýle bude do budoucna v OMGM využívat nejen školní mládež, ale po splnění cílů projektu i dospělí a senioři, kteří jistě neméně ocení výlet do starých časů.

 

Metodický den NPÚ Praha „Jak dál s fotografickými sbírkami“

V rámci přípravy na projekt Panoráma starého Mostecka se odborný řešitel Jan Setvák zúčastnil metodické dne „Jak dál s fotografickými sbírkami“, který se konal v přednáškovém sále Generálního ředitelství Národního památkového ústavu v Praze v Liliové ulici dne 31. října 2019. Garantem byl pan Mgr. Ladislav Bezděk, vedoucí oddělení dokumentačních fondů a knihovny NPÚ.

Záznam metodického dne z oblasti fotodokumentace a digitálních médií byl pro odbornou i laickou veřejnost zveřejněn na webových stránkách Národního památkového ústavu v Praze v březnu 2020:

https://www.npu.cz/cs/generalni-reditelstvi-npu/zpravy/51800-zaznam-metodickeho-dne-z-oblasti-fotodokumentace-a-digitalnich-medii-je-k-dispozici-on-line

Foto: Jan Setvák

Litvínovská Panorama

V lednu 2020 se v prostorách Oblastního muzea a galerie v Mostě poprvé sešla pracovní skupina, kde si byli navzájem představeni členové realizačního týmu. Po podrobném seznámení s obsahem projektu, jeho hlavními cíli a harmonogramem byly manažerkou projektu Ing. Lenkou Lovašovou představeny 3 stěžejní moduly sloužící ke vzdělávání. První z modulů – „Svět kolem roku 1900“ – postupně představí návštěvníkům dvojice snímků, které při pozorování oběma očima prostřednictvím zvětšovacích čoček vyvolávají dojem trojrozměrného vidění. Stovky kusů těchto skleněných stereoskopických pozitivů se podařilo zachránit po zániku proslulé litvínovské Panoramy a spolu s jejími troskami uchovat v muzejní sbírce. Díky moderní technice znovu ožijí v podobě výletů po Evropě a dalších částech světa, tak jak je vnímali zdejší zdejší obyvatelé před více než sto lety. Na snímku Pavla Krásenského muzejní dokumentátor Jan Setvák při třídění skleněných stereoskopických pozitivů.

Foto: Pavel Krásenský