Autor: Markéta Soukupová

Autogramiáda knihy o Ústecko-teplické dráze

Kde všude se můžete setkat s fotografiemi z projektu Panoráma starého Mostecka?

Třeba v nové knize předního historika české železniční dopravy a bývalého ředitele mosteckého muzea v letech 1954-1961, pana Ludvíka Lososa (*1933).

Kniha věnovaná Ústecko-teplické dráze, jedné z nejvýznamnějších železničních společností v rakousko-uherské monarchii, popisuje nelehký vznik této dráhy v roce 1858 až po její zestátnění v roce 1923. Tato dráha hrála důležitou roli především v přepravě uhlí z podkrušnohorských dolů. Seznámí vás s popisy tratí a nádražních budov,  věnuje se také provozu, vlečkám, vozidlům dráhy, zabezpečovacím zařízením a v neposlední řadě uniformám drážních zaměstnanců.

Vychází u příležitosti 90. narozenin autora a současně ke 100 letům převzetí této dráhy československým státem.

Na křest knihy spojený s autogramiádou Vás srdečně zveme v úterý 12. 12. 2023 od 17:00 hodin do Oblastního muzea a galerie v Mostě.

 

   

Zánik města Mostu v inscenované poezii aneb Fotografie jako kulisy

(Za)jímavého spojenectví se dočkala malá část reprezentativního výběru černobílých fotografií starého města Mostu z projektu Panoráma starého Mostecka.

V mosteckém Studiu 3, kam byly krátkodobě zapůjčeny, vytvořily kulisy pro netradiční představení o bourání starého města Mostu v inscenované poezii Emila Juliše (1920-2006), Evy Oubramové (1939-1997) a Luďka Markse (*1963). Inscenace ZÓNA odkazuje svým názvem k uměleckým aktivitám, které v letech 1981-82 realizoval výtvarník Jiří Sozanský (*1946) v pomalu mizejícím městě Most, které muselo ustoupit těžbě hnědého uhlí.

Při čtvrtečním představení (23. 11. 2023) se tak divadelníci ze spolku Nahý v trní (Lucie Roznětínská, David Czesany, Václav Hoskovec, Ivo Štefan) převtělili do básníků, kteří ve svém díle neskrývali žal na osudem mizejícího města. Mikropříběhy se odehrávaly nejenom na jevišti odděleném výstražnou červenobílou páskou, ale také v hledišti mezi fotografiemi:

 

Ve 14:30 odletělo muzeum

následující týden knihovna

v tutéž dobu

 

Tvá smrt město

bude krutá

skrze tu šelmu

co ti byla v patách

 

Proto jsi nejdřív oněmělo

a potom ohluchlo?

 

Bylo jsi smutné dřív

než jsi umřelo

 

Snad jenom ptáci

dokážou všechno

I v letu přešlapovat

(Eva Oubramová, ze sbírky Co zbývá?, 2009)

Po skončení představení následovala beseda s archeologem Janem Klápště, věnovaná nejenom archeologii ve starém Mostě, ale zamýšlející se především nad hodnotou krajiny, která beze stopy zmizela a mizí.

Vlastně ne úplně beze stopy, jakýmsi nevyřčeným dokladem všudypřítomné Vanitas byly právě černobílé fotografie z projektu.

Protože jediným způsobem, jak zastavit čas, je pořídit fotografii.

 

https://www.divadlox10.cz/cs/repertoar/zona

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/archeolog-prolomenim-limitu-znicime-historickou-krajinu/r~69f1768809f111e59d310025900fea04/

 

První továrna na hodiny v Mostě Hanuš Konrad

Firma Hanns Konrad vznikla v Mostě v roce 1887.
Nebyla to klasická hodinářská firma, ale ve své době největší zásilková společnost v tehdejším Rakousku-Uhersku.
Zasílala hodiny, železářské zboží, a další domácí potřeby do celého Rakousko-Uherska a Německa. Dodnes se zachovalo větší množství tiskovin, neboť firma svůj obchod propagovala prostřednictvím tlustých čtvrtletních katalogů. Hodiny a budíky sami nevyráběli, ale kupovali je u pobočky německého výrobce, firmy Schlenker & Kienzle v Chomutově a přidávali na ně jen vlastní číselníky/loga.
Hanns Konrad ale hodináře zaměstnával pro zajištění kompletace, kontroly kvality, seřízení chodu a záruční opravy.
Rozpad Rakouska-Uherska a smrt zakladatele Hannse Konrada v roce 1918 znamenala také konec slávy firmy, která definitivně zaniká někdy okolo roku 1930.
Reklamní pohlednici věnovala paní Marcela Čermáková z Mostu. Děkujeme!
Zdroj textu: MARTÍNEK, Zdeněk. Dějiny československého hodinářského průmyslu I a II. Vyd. 1. [Nové Město nad Metují]: ELTON hodinářská, 2009. 245 s., [8] s. barev. obr. příl. Studie z historie techniky a průmyslu; sv. 3. ISBN 978-80-86413-63-1.

Starý Most je všude kolem nás 2

Kde všude lze najít starý Most? Téměř kdekoliv! Třeba i tam, kde byste jej vlastně vůbec nehledali.

Děkujeme všem, kteří reagují na naši 3 roky starou výzvu a ze svých cest za poznáním nám posílají svoje úlovky. Stejně jako pan Roman Červený, který při svých toulkách Kadaní narazil v Tyršově ulici na další z drobných štítků zdobící kdysi ocelové svinovací rolety mostecké provenience. Protože má nejenom skvělý pozorovací talent, ale také slabost pro zašlé kouzlo starých věcí, zdokumentoval pro vás kadaňský pozdrav ze starého Mostu:

JOH. PAWLATAs NACHF. GEORG HEIDL Rollbalken-Fabrik BRÜX.

Mostecká továrna na rolety!

Ať už žijete kdekoliv a vaše kroky směřují kamkoliv, zkuste se dívat kolem sebe, třeba objevíte malá tajemství, která lidskému zraku dosud zůstávala skryta a budou-li navíc mostecká, budeme rádi, dáte-li nám vědět na email:

panorama@omgm.cz

Krásné léto vám všem!

3D virtuální prohlídka výstavy Panoráma starého Mostecka

Výstavu s názvem Panoráma starého Mostecka uspořádalo Oblastní muzeum a galerie v Mostě jako výstup svého projektu Panoráma starého Mostecka (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012378) podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a spolufinancovaného Evropskou unií.

Výstava po více jak sto letech zpřístupnila veřejnosti výběr ze sbírky negativů, pozitivů a starých fotografií dokumentujících vývoj regionu a pohled na svět kolem roku 1900.

Představila to nejzajímavější z nově digitalizovaných historických fotografií Mostu, Mostecka a světa kolem roku 1900.

Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravilo 3D virtuální prohlídku výstavy ve spolupráci s mosteckým profesionálním nahrávacím studiem Ponte Records, což vám umožní užít si výstavu i z pohodlí domova.

Račte vstoupit:

https://my.matterport.com/show/?m=AebevBCac3r

Nová kniha Most – zánik a zrození

Nová kniha zasvěcená fascinujícímu fenoménu zániku a zrození města Mostu spatřila světlo světa díky úsilí územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem a Oblastního muzea a galerie v Mostě, a to za podpory města Mostu. Slavnostní křest proběhl ve čtvrtek 13. dubna 2023 v obřadní síni mosteckého magistrátu, kde knihu pokřtili senátor Jan Paparega, ředitel ústeckého památkového ústavu Petr Hrubý, ředitel místního muzea Michal Soukup a náměstkyně primátora Markéta Stará. Společně vyjádřili přání, aby kniha oslovila mnoho čtenářů.

Publikace s názvem „Most, zánik a zrození“ vychází ze stejnojmenné výstavy pořádané v roce 2014 u příležitosti padesátého výročí rozhodnutí o zániku města Mostu. Kniha nabízí poutavé čtení o historickém jádru Mostu, jeho průzkumu, unikátním přesunu kostela či zaniklých mosteckých kostelů, sochách a městském mobiliáři. Dále se zabývá plánováním nového města, hledáním podoby jeho centra, architekturou nového Mostu nebo dobovou kritikou a snahami o zlidštění města.

Luxusní vydání knihy formátu A4 s pevnou vazbou, moderním grafickým zpracováním a téměř třemi sty stran obsahuje bohatou fotodokumentaci, včetně některých dosud nepublikovaných snímků.

Velká část fotografií užitých v knize byla digitalizována a následně zpřístupněna veřejnosti v rámci projektu Panoráma starého Mostecka.

Autorský tým NPÚ: Petra Andrejchová, Tomáš Brož, Jan Hanzlík, Jan Leibl, Lucie Radová a Hana Veselá.

„Myslím, že jsme se po dlouhé době dočkali kvalitní publikace o našem městě,“ uvedl mostecký primátor Marek Hrvol. Kniha přispívá k uchování vzpomínek na jedno z nejcennějších českých historických měst, které bylo obětováno těžbě. Zajímavou knihu je možné zakoupit v Turistickém informačním centru Most za 390 Kč.

Zdroj a foto: Mostecké listy

 

 

 

 

Výstava Panoráma starého Mostecka PRODLOUŽENA do 31. 5. 2023

Oblastní muzeum a galerie v Mostě (OMGM) uskutečňilo od roku 2020 do konce roku 2022 rozsáhlý projekt nazvaný „Panoráma starého Mostecka“. Finanční prostředky (z evropských zdrojů) čerpalo prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde je projekt evidován. Jeho hlavním smyslem bylo zpřístupnění obrazových exponátů ze sbírky OMGM – především fotografií a negativů – skrze virtuální realitu, kdy cílovou skupinu v rámci projektu tvoří žáci základních a středních škol.

Autorský tým projektu se po dohodě s vedením OMGM rozhodl nad rámec celého projektu uspořádat fotografickou výstavu, která by představila to nejzajímavější z nově digitalizovaných historických fotografií Mostu, Mostecka a světa kolem roku 1900. V rámci projektu byly digitalizovány tisíce fotografií v podobě pozitivů i negativů, především z let 1860 až 1945, všechny byly opatřeny podrobnými popisy.

K nejstarším patří stereoskopické obrazy, ukazující svět kolem roku 1900. Ze dvojic snímků, pořízených speciálním fotoaparátem, aby při pozorování oběma očima vyvolaly dojem trojrozměrného vidění, byly zhotoveny výřezy přibližující detailně soudobý život. Stovky stereoskopických kolorovaných diapozitivů byly původně součástí litvínovské mechanické Panoramy.

Historické fotografie Mostecka, zachycující především zaniklou krajinu a obce, vznikaly po dlouhá desetiletí a za jejich vznikem stojí řada starých mosteckých ateliérů a fotografů, k nejznámějším patřili Otto Kittel, Alfred Hoffmann, Carl Pietzneer, Josef Klaus, Heinrich Felber, Anton Löppen nebo B. Stolz. Mnozí z nich spolupracovali s tehdejším Městským muzeem a obohatili tak jeho sbírku.  Návštěvníci výstavy se tak mohou těšit na pestrou dobovou tématiku. V celých sériích byly zaznamenány regionální události – kuřavková katastrofa v Mostě (1895), stavba přehrady v Janově (1911-1914), výstavba elektrárny v Ervěnicích (1923-1926) či život v Hoře Svaté Kateřiny a okolí (1908-1918).

Výstava tak po více jak sto letech zpřístupňuje veřejnosti výběr ze sbírky negativů, pozitivů a starých fotografií dokumentujících vývoj regionu a pohled na svět kolem roku 1900.

Výstava potrvá od 11. listopadu 2022 do 31. května 2023. 

Autoři výstavy: Jan Setvák, Markéta Soukupová, Martin Špoula, Olga Kubelková, Lenka Lovašová

 Výstavu s názvem Panoráma starého Mostecka uspořádalo Oblastní muzeum a galerie v Mostě jako výstup svého projektu Panoráma starého Mostecka (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012378) podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a spolufinancovaného Evropskou unií. Tento rozsáhlý projekt realizuje OMGM od roku 2020 do konce roku 2022. Finanční prostředky čerpá prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde je projekt evidován. Jeho hlavním smyslem je zpřístupnění obrazových exponátů ze sbírky OMGM – především fotografií a negativů – skrze virtuální realitu, kdy cílovou skupinu v rámci projektu tvoří žáci základních a středních škol.

 Výtvarné řešení výstavy: Martin Špoula, Jan Setvák, Markéta Soukupová

Otevřeno denně kromě pondělí 12:00 – 18:00 hodin, So – Ne, svátky 10:00 – 18:00 hodin, zavřeno 24. 12. a 31. 12. 2022, vstup zdarma.

Další informace: http://panoramamostecka.cz/, https://www.facebook.com/panoramamostecka

Programy Kaiserpanoramy 1890-1930

Cizí slovo – Kaiserpanorama.

Co byla vlastně zač? Předchůdkyně diaprojektorů a svým způsobem i dnešního kina.

Obří prohlížečka stereoskopických diapozitivů, která umožňovala na základě jednoduchých optických principů vnímat fotografii prostorově, tak jak to dnes umí 3D Jejím prostřednictvím bylo možné nahlédnout do celého světa. Stejně tak činili i obyvatelé Litvínova v první čtvrtině 20. století, kdy tímto způsobem mohli snít o cestách, které nikdy nemohli realizovat ve skutečnosti.

A stejně jako my dnes netrpělivě vyhlížíme program kina nebo listujeme televizním programem, četli s napětím tehdejší provozovatelé Panoram nabídkové katalogy s lístky nabízejícími výlety do všech koutů světa. Začtěte se, prosím, též!

Foto: Michal B. Soukup

Text: Markéta Soukupová

Výstava Panoráma starého Mostecka_vernisáž 10. 11. 2022

To nejlepší z nově digitalizovaných fotografií starého Mostu, Mostecka a světa kolem roku 1900.
Výstava fotografií po více jak sto letech zpřístupňuje veřejnosti výběr ze sbírky negativů, pozitivů a starých fotografií dokumentujících vývoj regionu a pohled na svět kolem roku 1900. Historické fotografie Mostecka, zachycující především zaniklou krajinu a obce, vznikaly po dlouhá desetiletí a za jejich vznikem stojí řada starých mosteckých ateliérů a fotografů. K nejznámějším patřili Otto Kittel, Alfred Hoffmann, Carl Pietzner, Josef Klaus, Heinrich Felber, Anton Löppen nebo B. Stolz. Mnozí z nich spolupracovali s tehdejším Městským muzeem a obohatili tak jeho sbírku. Návštěvníci výstavy se tak mohou těšit na pestrou dobovou tématiku.
V celých sériích byly zaznamenány regionální události – kuřavková katastrofa v Mostě (1895), stavba přehrady v Janově (1911-1914), výstavba elektrárny v Ervěnicích (1923-1926) či život v Hoře Svaté Kateřiny a okolí (1908-1918).
Vydejte se s námi po stopách dávných časů!

Výstavu s názvem Panoráma starého Mostecka uspořádalo Oblastní muzeum a galerie v Mostě jako výstup svého projektu Panoráma starého Mostecka (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012378) podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a spolufinancovaného Evropskou unií.Výstava potrvá do 31. března 2023

Autor plakátu: Martin Špoula / Text: Markéta Soukupová

Natáčení krátkého filmu Tajemství mosteckého muzea

NOC V MUZEU
.. i takto by se, dle známého Hollywoodského filmu, dalo s nadsázkou nazvat noční natáčení v Oblastním muzeu a galerii v Mostě. Filmové natáčení proběhlo v tomto týdnu v rámci přípravy jedné z částí projektu Panoráma starého Mostecka. Výstavní prostory, pracovny, depozitáře jakož i ostatní prostory muzea, ožily v pozdních nočních hodinách postavami z dějin, duchy studentů, kteří prožili v naší budově svá školní léta, či vojáků z válek napříč dějinami. Potkat jste zde mohli také éterickou mladičkou Ulriku von Levetzow, či si zanotovat barokní melodii s hudebním skladatelem Floriánem Leopoldem Gassmannem. Na vše dohlížel průvodce – sám slavný archeolog Indiana Jones. Natáčení provádělo mostecké profesionální nahrávací studio Ponte Records a neslo se v kouzelné a tajemné atmosféře temného nočního muzea. Aktéři – většinou z řad našich pracovníků muzea – si užili svá pracoviště i z jiného pohledu.
Budeme moc rádi, až tento dokument budeme moci představit i našim návštěvníkům. A kdo ví, třeba tyto postavy a duchové opět ožijí někdy v budoucnu v rámci jedné z našich tradičních muzejních nocí.
Text a foto: Diana Šlajsnová Kvapilová, knihovnice OMGM